Aby byla možnost odesílání práce e-mailem dostupná, musí být nakonfigurována prostřednictvím webového rozhraní. Další informace o přístupu k webovému rozhraní naleznete v článku Rozšířená nastavení.

1

Po otevření webového rozhraní zařízení vyberte kartu Nastavení , zvolte Odeslat tabuli do e-mailu a Spustit průvodce .

2

Zadejte adresu serveru, metodu šifrování a číslo portu. Vybrané šifrování musí být podporováno e-mailovým serverem.

  1. Metody šifrování TLS a STARTTLS vyžadují certifikáty serveru. Certifikáty serveru lze nejčastěji ověřit pomocí seznamu certifikačních autorit, který je v zařízení předinstalován. Po otestování připojení postupujte podle pokynů průvodce pro e-mail a v případě potřeby nahrajte certifikáty.

  2. Pokud v poli metoda šifrování vyberete možnost Žádná, nemusíte nahrávat žádný certifikát. Pokud chcete přejít k dalšímu kroku, vyberte možnost Otestovat připojení.

3

Zadejte uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu, ze které budou tabule nebo poznámky odesílány. Pokud jste v poli metoda šifrování vybrali možnost Žádná, stačí zadat pouze e-mailovou adresu.

4

Zvolte Ověřit a uložit. Vaše zařízení je nyní nakonfigurováno tak, aby odesílalo tabule a poznámky e-mailem.