От изгледа на клиента в https://admin.webex.comщракнете върху иконата на сградата до името на вашата организация и след това щракнете върху Абонаменти.