1

Logg på Kontrollhub , og gå til Ledelse > Konto .

2

Klikk på Abonnementer .