1

Prijavite se u Control Hub i idite na adresu " Upravljanje > nalogom ".

2

Kliknite na "Pretplate".