מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, לחץ על סמל הבניין לצד שם הארגון שלך ולאחר מכן לחץ על מנויים.