1

היכנס ל-Control Hub, ועבור אל ניהול > חשבון.

2

לחץ מנויים .