Следните команди са налични в събрания, които се хостват на Cisco Webex видео платформа 2.0 и видео устройства, които поддържат SIP и H.323 протоколи или Skype за бизнес приложение. Командите не са налични за устройства, регистрирани в облака.

Всички участници могат сами да заглушават или да не се заглушават, но другите команди са достъпни само за домакина.

Команда

Последователност на клавишите

Отключване или заключване на срещата

*5

Без или със звук за себе си

*6

Изключване на звука на участниците автоматично при влизане

#6

Всички без звук

##

Всички със звук

99

Позволяване на участниците да включат звука си

#7

Стартиране на записването

*9

Спри записването

#9

Промяна на оформлението на видеоклипа

2 или 8

За да предотвратите неупълномощеното използване на хост ключа, ключът на хоста за събрание сега автоматично ще се поднови, когато събранието приключи след планираното му време. Тази промяна е приложима за всички сайтове за събрания от 16 окт 2020.