Sledeće komande su dostupne na sastancima koji se hostuju na Cisco Webex video platformi 2.0 i video uređajima koji podržavaju SIP i H.323 protokole ili Skype za posao aplikaciju. Komande nisu dostupne za uređaje registrovane u oblaku.

Svi učesnici mogu da priguše ili da se omame, ali ostale komande su dostupne samo domaćinu.

Komandu

Sekvenca tastera

Zaključaj ili otključaj sastanak

*5

Isključite ili ponovo uključite svoj zvuk

*6

Automatski priguši ton učesnika pri ulasku

#6

Isključi zvuk svima

##

Ponovo uključi zvuk svima

99

Dozvoli učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk

#7

Pokreni snimanje

*9

Zaustavi snimanje

#9

Promena rasporeda video zapisa

2 ili 8

Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje ključa glavnog računarskog sistema, ključ glavnog računarskog sistema za sastanak će se sada automatski obnoviti kada se sastanak završi nakon planiranog vremena. Ova promena je primenljiva na sve lokacije za sastanke od Oct 16, 2020.