Sledeće komande su dostupne na sastancima koji su organizovani na Webex video platformi 2.0 i video uređajima koji podržavaju SIP i H.323 protokole ili Skype for Business aplikaciju. Komande nisu dostupne za uređaje registrovane u oblaku.

Komanda

Sekvenca ključa

Organizator može da zaključa ili otključa sastanak

*5

Isključite ili ponovo uključite svoj zvuk

*6

Organizator može automatski da isključi zvuk učesnicima pri ulasku

#6

Organizator može da isključi zvuk svima

##

Organizator može ponovo da uključi zvuk svima

99

Organizator može da dozvoli učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk

#7

Podignite ili spustite ruku *3
Organizator ili suorganizator mogu da smanje sve ruke #3

Organizator može da započne snimanje

*9

Organizator može da zaustavi snimanje

#9

Promena rasporeda video zapisa

2 ili 8

Premesti između glavnih sesija i soba za manje grupe učesnika

#2

Prikaži ili sakrij učesnike koji ne koriste video prenos #5

Da bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje ključ hosta sastanka, ključ hosta sastanka će se sada automatski obnoviti kada se sastanak završi nakon zakazanog vremena. Ova promena je primenljiva na sve lokacije sastanka od 16. okta 2020.