הפקודות הבאות זמינות בפגישות המתארחות בפלטפורמת הווידאו 2.0 של Cisco Webex ובמתקני וידאו התומכים בפרוטוקולי SIP ו- H.323, או ביישום Skype for Business. הפקודות אינן זמינות עבור מכשירים הרשומים בענן.

כל המשתתפים יכולים להשתיק או לבטל את ההשתקה, אך הפקודות האחרות זמינות למארח בלבד.

פקודה

רצף מקשים

נעל או בטל נעילה של הפגישה

*5

השתק או בטל את ההשתקה של עצמך

*6

השתקת משתתפים באופן אוטומטי בעת הכניסה

#6

השתק את כולם

##

בטל את ההשתקה של כולם

99

אפשר למשתתפים לבטל את ההשתקה שלהם

#7

התחל הקלטה

*9

הפסק הקלטה

#9

שינוי פריסת הווידאו

2 או 8

כדי למנוע שימוש לא מורשה במפתח המארח, מפתח המארח של פגישה יתחדש כעת באופן אוטומטי כאשר הפגישה תסתיים לאחר הזמן המתוזמן שלה. שינוי זה חל על כל אתרי הפגישות החל מ- 16 באוקטובר 2020.