Poniższe polecenia są dostępne podczas spotkań hostowanych na platformie wideo Cisco Webex 2.0 i urządzeniach wideo obsługujących protokoły SIP i H.323 lub w aplikacji Skype dla firm. Polecenia nie są dostępne dla urządzeń zarejestrowanych w chmurze.

Wszyscy uczestnicy mogą wyciszyć lub wyciszyć się, ale pozostałe polecenia są dostępne tylko dla hosta.

Polecenie

Sekwencja

Zablokuj lub odblokuj spotkanie

*5

Wycisz siebie samego lub wyłącz wyciszenie

*6

Automatyczne wyciszanie uczestników przy zgłoszeniu

#6

Wycisz wszystko

##

Wyłącz wyciszenie wszystkich

99

Zezwól uczestnikom na wyłączenie wyciszenia siebie

#7

Rozpocznij nagrywanie

*9

Zatrzymaj nagrywanie

#9

Zmienianie układu wideo

2 lub 8

Aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu klucza hosta, klucz hosta spotkania będzie teraz automatycznie odnawiany po zakończeniu spotkania po zaplanowanym czasie. Ta zmiana ma zastosowanie do wszystkich miejsc spotkań od 16 października 2020 r.