Följande kommandon är tillgängliga i möten som hålls påWebexvideoplattform 2.0 och videoenheter som har stöd för SIP- och H.323-protokoll eller Skype för företagsprogram. Kommandona är inte tillgängliga för molnregistrerade enheter.

Kommando

Tangentkombination

Värden kan låsa eller låsa upp mötet

*5

Stänga av eller slå på ditt ljud

*6

Värden kan stänga av ljudet från mötesdeltagare automatiskt vid inträde

#6

Värden kan stänga av ljudet för alla

##

Värden kan slå på ljudet för alla

99

Värden kan tillåta mötesdeltagare att slå på ljudet själva

#7

Sträck upp eller sänk handen *3
Värd eller samvärd kan ta ner alla händer #3

Värden kan påbörja inspelningen

* 9

Värden kan stoppa inspelningen

#9

Ändra din videolayout

2 eller 8

Flytta mellan huvudmöten och breakoutrum

#2

För att förhindra obehörig användning av värdnyckel mötet förnyas nu värdnyckel mötet automatiskt när det avslutas efter den schemalagda tiden. Den här ändringen gäller alla möteswebbplatser från den 16 oktober 2020.