Följande kommandon är tillgängliga i möten som drivs på Webex videoplattform 2.0 och videoenheter som stöder SIP- och H.323-protokollen eller programmet Skype för företag. Kommandona är inte tillgängliga för molnregistrerade enheter.

Kommando

Tangentkombination

Värden kan låsa eller låsa upp mötet

*5

Stänga av eller slå på ditt ljud

*6

Värden kan stänga av ljudet för deltagare automatiskt vid inträde

#6

Värden kan stänga av ljudet för alla

##

Värden kan slå på ljudet för alla

99

Värden kan tillåta deltagare att slå på sig själva

#7

Sträck upp eller sänk handen *3
Värd eller medvärd kan sätta alla händer #3

Värden kan starta inspelningen

*9

Värden kan stoppa inspelningen

#9

Ändra din videolayout

2 eller 8

Flytta mellan huvudsessioner och privata rum

#2

Visa eller dölj icke-videodeltagare #5

För att förhindra obehörig användning av värdnyckeln kommer värdnyckeln för ett möte nu att förnyas automatiskt när mötet avslutas efter den schemalagda tiden. Den här ändringen gäller för alla möteswebbplatser från och med den 16 oktober 2020.