Организатор

Съорганизатор

Панелист

Превода„

Присъстващ

Планиране на уебинар

Да

Не

Не

Не

Не

Стартирайте и завършете уебинар

Да

Да

Не

Не

Не

Поканете участници по време на планиране или в уеб семинар

Да

Не

Не

Не

Не

Свързване към видео система

Да

Да

Да

Не

Не

Присъединяване от видео система

Не

Не

Да

Не

Не

Поканете и напомнете на панелистите по време на уебинар

Да

Да

Не

Не

Не

Посочете или редактирайте поздравително съобщение

Да

Да

Не

Не

Не

Започнете и завършете тренировъчна сесия сред панелистите

Да

Не

Не

Не

Не

Променете ролята на участник

Да

Да, с изключение на хостове и други съхостове

Не

Не

Не

Изключете видеото на панелист

Да

Да, с изключение на хостове и други съхостове

Не

Не

Не

Изключване на участник

Да

Да, с изключение на хостове и други съхостове

Не

Не

Не

Синхронизирайте сценичния изглед

Да

Да

Не

Не

Не

Заключване на уебинар

Да

Да

Не

Не

Не

Предавайте уебинар на живо

Да

Да

Не

Не

Не

Редактирайте опциите за събитие по време на уебинар

Да

да

Не

Не

Не

Определете водещ

Да

Да

Не

Не

Не

Присвояване или премахване на привилегии за роли

Да

Да

Не

Не

Не

Изключване или включване на звука на участниците

Да

Да

Не

Не

Не

Преглед на списъка с присъстващи

Да

Да

Да

Да

Не

Вижте и спуснете всички вдигнати ръце

Да

Да

Не

Не

Не

Участвайте в тренировъчна сесия

Да

Да

Да

Да

Не

Проверете профила на хората с информация за участниците в панела

Да

Да

Да

Да

Да

Участвайте в дискусии на живо между панелистите, за да могат присъстващите да чуят

Да

Да

Да

Да

Да, когато са дадени привилегии за включване на звука

Задавайте въпроси по време на сесия с въпроси и отговори (Q&A).

Не

Не

Не

Не

Да

Отговаряйте и модерирайте въпросите на присъстващите в сесия с въпроси и отговори (Q&A).

Да

Да

Да

Не

Не

Разговаряйте публично

Да

Да

Да

Да

Да

Изпратете лично съобщение в чата до участник в панела

Да

Да

Да

Да

Да

Изпратете лично съобщение в чата до участник

Да

Да

Да

Не

Не

Изпращане на реакции

Да

Да

Да

Да

Да

Споделяне на съдържание

Да

Да

Да

Не

Не

Анотирайте съдържанието

Да

Да

Да

Не

Не

Запазване на съдържание

Да

Да

Да

Не

Не

Пишете, редактирайте, публикувайте и запазвайте бележки, когато е насрочен уебинар без определен бележник.

Да

Да

Да

Да

Да

Пишете, редактирайте, публикувайте и запазвайте бележки, когато е насрочен уебинар с определен бележник.

Не

Не

Не

Да

Не

Вижте съдържанието, публикувано от водещия

Да

Да

Да

Да

Да

Създайте анкета след уебинар Да Не Не Не Не
Изтеглете отговорите на анкетата след уебинара Да Не Не Не Не

На всеки освен на присъстващите могат да бъдат възложени допълнителни роли по време на уебинара:

  • Водещ— Отговаря за споделянето и анотирането на презентации, бели дъски, документи и приложения в уебинар. Домакин, съдомакин, панелист или преводач автоматично става водещ, когато споделя своя екран.

  • Note Taker— Домакинът или съдомакинът може да назначи определен бележник или при планиране, или по време на уебинар. Водещият бележки може да публикува бележки до всички участници по всяко време на уебинара.

  • Closed Captionist— Отговаря за публикуването на надписи в реално време по време на уебинара.

За повече информация относно ролите и как да ги присвоите вижте Управлявайте бележки, протоколи от срещи и затворени надписи в Webex Meetings и Webex Webinars.