Hostitel

Spoluhostitel

Panelista

Tlumočník

Účastník

Naplánovat webinář

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Zahájení a ukončení webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Pozvat účastníky během plánování nebo webináře

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Připojit k videosystému

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Připojte se z videosystému

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Pozvat a připomenout členy panelu během webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Zadejte nebo upravte uvítací zprávu

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Zahájení a ukončení tréninku mezi členy panelu

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Změnit roli účastníka

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Vypnout video panelisty

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Vyloučit účastníka

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Synchronizovat zobrazení fáze

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Uzamknout webinář

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Přímý přenos webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Upravit možnosti událostí během webináře

Ano

ano

Ne

Ne

Ne

Určete přednášejícího

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Přiřadit nebo odebrat oprávnění role

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ztlumit nebo zrušit ztlumení účastníků

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Zobrazit seznam účastníků

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Zobrazit a spustit všechny zvednuté ruce

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Zúčastněte se tréninku

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Zkontrolovat profil postřehů lidí z panelu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Účastnit se živých diskusí mezi členy panelu, aby účastníci slyšeli

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano, když jsou udělena práva k vypnutí zvuku

Pokládat otázky během relace otázek a odpovědí (Q&A)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Odpovídat a moderovat otázky účastníků v relaci otázek a odpovědí (Q&A)

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Veřejně chatovat

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odeslat soukromou chatovací zprávu panelistovi

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odeslat soukromou zprávu účastníkovi chatu

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Odeslat reakce

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Sdílet obsah

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Komentovat obsah

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Uložit obsah

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Psaní, úpravy, publikování a ukládání poznámek, pokud je webový seminář naplánován bez určeného příjemce poznámek.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Když je naplánován webový seminář s určeným příjemcem poznámek, můžete psát, upravovat, publikovat a ukládat poznámky.

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Zobrazit obsah publikovaný přednášejícím

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vytvořit průzkum po webovém semináři Ano Ne Ne Ne Ne
Stáhnout odpovědi na průzkum po webináři Ano Ne Ne Ne Ne

Každému kromě účastníků mohou být během webináře přiděleny další role:

  • Přednášející- Odpovědnost za sdílení a anotaci prezentací, tabulí, dokumentů a aplikací na webovém semináři. Když hostitel, spoluhostitel, panelista nebo tlumočník sdílí svoji obrazovku, automaticky se stane přednášejícím.

  • Příjemce poznámek- Hostitel nebo spoluhostitel může přidělit určeného příjemce poznámek buď při plánování, nebo během webináře. Příjemce poznámek může zveřejnit poznámky všem účastníkům kdykoli během webináře.

  • Closed Captionist- Odpovědnost za publikování titulků v reálném čase během webináře.

Další informace o rolích a o tom, jak je přiřadit, naleznete v části Správa poznámek, zápisů ze schůzek a uzavřených titulků na Webex Meetings a Webex Webinars.