מארח

מארח-משנה

חבר פאנל

מתורגמן

משתתף

תזמן וובינר

כן

לא

לא

לא

לא

התחל וסיים סמינר מקוון

כן

כן

לא

לא

לא

הזמן משתתפים במהלך קביעת מועד או בסמינר מקוון

כן

לא

לא

לא

לא

התחבר למערכת וידאו

כן

כן

כן

לא

לא

הצטרף ממערכת וידאו

לא

לא

כן

לא

לא

להזמין ולהזכיר חברי פאנל במהלך סמינר מקוון

כן

כן

לא

לא

לא

לציין או לערוך הודעת ברכה

כן

כן

לא

לא

לא

התחל וסיים אימון בקרב חברי פאנל

כן

לא

לא

לא

לא

שינוי תפקיד של משתתף

כן

כן, חוץ ממארחים ומארחים - שותפים אחרים

לא

לא

לא

כבה סרטון של פאנל

כן

כן, חוץ ממארחים ומארחים - שותפים אחרים

לא

לא

לא

סילוק משתתף

כן

כן, חוץ ממארחים ומארחים - שותפים אחרים

לא

לא

לא

סנכרן תצוגת במה

כן

כן

לא

לא

לא

נעל סמינר מקוון

כן

כן

לא

לא

לא

שידור חי של סמינר מקוון

כן

כן

לא

לא

לא

ערוך אפשרויות אירוע במהלך סמינר מקוון

כן

כן

לא

לא

לא

הגדרת פרזנטור

כן

כן

לא

לא

לא

הקצה או הסר הרשאות תפקיד

כן

כן

לא

לא

לא

להשתיק או לבטל השתקה של משתתפים

כן

כן

לא

לא

לא

הצג רשימת משתתפים

כן

כן

כן

כן

לא

הצג והורד את כל הידיים המורמות

כן

כן

לא

לא

לא

השתתפות באימון

כן

כן

כן

כן

לא

בדוק את פרופיל התובנות של אנשים בפאנל

כן

כן

כן

כן

כן

השתתף בדיונים חיים בין חברי הפאנל כדי שהנוכחים ישמעו

כן

כן

כן

כן

כן, כשניתנות לך הרשאות לבטל את ההשתקה

שאל שאלות במהלך מפגש שאלות ותשובות (שאלות ותשובות)

לא

לא

לא

לא

כן

לענות על שאלות המשתתפים במפגש שאלות ותשובות (שאלות ותשובות)

כן

כן

כן

לא

לא

צ'אט ציבורי

כן

כן

כן

כן

כן

שלח הודעת צ'אט פרטית לפאנל

כן

כן

כן

כן

כן

שלח הודעת צ'אט פרטית למשתתף

כן

כן

כן

לא

לא

שלח תגובות

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף תוכן

כן

כן

כן

לא

לא

הוספת הערות לתוכן

כן

כן

כן

לא

לא

שמירת תוכן

כן

כן

כן

לא

לא

לכתוב, לערוך, לפרסם ולשמור הערות כאשר מתוזמן סמינר מקוון ללא נוטלת הערות ייעודית.

כן

כן

כן

כן

כן

כתוב, ערוך, פרסם ושמור הערות כאשר נקבע סמינר מקוון עם נוטלת הערות ייעודית.

לא

לא

לא

כן

לא

הצג תוכן שפורסם על ידי המציג

כן

כן

כן

כן

כן

צור סקר פוסט - סמינר כן לא לא לא לא
הורד תגובות לסקר פוסט - סמינר כן לא לא לא לא

כולם פרט למשתתפים יכולים להיות מוקצים לתפקידים נוספים במהלך הסמינר המתוקשב:

  • מציג- אחראי לשיתוף והערת מצגות, לוחות לבנים, מסמכים ויישומים בסמינר מקוון. מארח, מארח - שותף, חבר פאנל או מתורגמן הופכים אוטומטית למציגים כשהם משתפים את המסך שלהם.

  • הערה הערה- המארח או המארח השותף יכולים להקצות נוטלת הערה ייעודית במהלך קביעת מועד או במהלך סמינר מקוון. כותב הפתקים יכול לפרסם הערות לכל המשתתפים בכל עת במהלך הסמינר המתוקשב.

  • Captionist -Responsible סגור לפרסום כיתובים בזמן אמת במהלך הסמינר המתוקשב.

לקבלת מידע נוסף על תפקידים וכיצד להקצות אותם, ראה נהל הערות, פרוטוקול פגישות וכיתובים סגורים בפגישות Webex ובוובינרים של Webex.