Host

Co-host

Panellid

Tolk

Deelnemer

Een webinar plannen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Een webinar starten en beëindigen

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Deelnemers uitnodigen tijdens het plannen of tijdens een webinar

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Verbinding maken met een videosysteem

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Deelnemen vanuit een videosysteem

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Panelleden uitnodigen en herinneren tijdens een webinar

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Een welkomstbericht opgeven of bewerken

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Een panellid een oefensessie starten en beëindigen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

De rol van een deelnemer wijzigen

Ja

Ja, behalve voor hosts en andere cohosts

Nee

Nee

Nee

Video van panelleden uitschakelen

Ja

Ja, behalve voor hosts en andere cohosts

Nee

Nee

Nee

Deelnemer verwijderen

Ja

Ja, behalve voor hosts en andere cohosts

Nee

Nee

Nee

Synchronisatiefaseweergave

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Een webinar vergrendelen

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Een webinar live streamen

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Gebeurtenisopties bewerken tijdens een webinar

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Een presentator aanwijzen

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Rechten voor rol toewijzen of verwijderen

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Deelnemers dempen of het dempen van deelnemers in- ofmpen

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Deelnemerslijst weergeven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Alle opgetrokken handen weergeven en verlagen

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Deelnemen aan een oefensessie.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Het People Insights-profiel van een panellid controleren

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan live discussies tussen de panelleden en deelnemers horen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, als dempen is verleend

Vragen stellen tijdens een vraag- en vraag en antwoord sessie

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Vragen van deelnemers beantwoorden en modereren in een vragen en antwoorden (vraag en antwoord) sessie

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Openbaar chatten

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Een privé-chatbericht naar een panellid verzenden

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Een privé chatbericht naar een deelnemer verzenden

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Reacties verzenden

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Inhoud delen

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Inhoud annoteren

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Inhoud opslaan

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Aantekeningen schrijven, bewerken, publiceren en opslaan wanneer een webinar is gepland zonder een notulist.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Aantekeningen schrijven, bewerken, publiceren en opslaan wanneer een webinar is gepland met een notulist.

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Inhoud bekijken die is gepubliceerd door de presentator

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Een enquête voor na de webinar maken Ja Nee Nee Nee Nee
Enquêtereacties na de webinar downloaden Ja Nee Nee Nee Nee

Aan iedereen behalve deelnemers kunnen tijdens de webinar aanvullende rollen worden toegewezen:

  • Presentator:Verantwoordelijk voor het delen en annotaties maken van presentaties, whiteboards, documenten en toepassingen in een webinar. Een host, cohost, panellid oftolk wordt automatisch de presentator wanneer hij of zij zijn of haar scherm deelt.

  • Opmerkingsmaker:de host of cohost kan een toegewezen notulist toewijzen tijdens het plannen of tijdens een webinar. De notulist de publicatie van notities op elk moment tijdens de webinar.

  • Ondertitelaar:Verantwoordelijk voor het in realtime publiceren van ondertiteling tijdens de webinar.

Voor meer informatie over rollen en hoe u ze toewijst, zie Aantekeningen, vergaderingsminuten en ondertiteling beheren in Webex Meetings en Webex-webinars.