Вече можете да се потопите в съдържанието, което споделяте, като добавите наслагване на видеоклипа си в канала за презентация. Можете да промените позицията на видеоклипа си върху съдържанието, както преди, така и по време на споделянето.

Основното видео е заглушено, когато използвате потапящо споделяне, така че другите да не виждат видеоклипа ви два пъти.

Сега, с RoomOS 11, можете да видите потапящо споделяне, изпратено от приложението Webex . Потапящо споделяне, инициирано от устройство, се вижда на всички приемащи устройства


  • Вашият компютър трябва да бъде свързан към вашия Webex Desk, Desk Pro или Desk Mini с USB-C кабел.

  • Светодиодът на камерата е червен, докато се използва Immersive Share, въпреки че камерата е включена.

Уверете се, че камерата ви е отворена/включена. При разговор свържете лаптопа си с устройството си и докоснете Споделете бутон в контролите за повиквания. Включете Покажи ми пред презентацията и докоснете Споделете в разговора .Можете да плъзнете и пуснете изображението си на екрана до предпочитаното от вас място. Можете също да щипнете и увеличите изображението си, за да промените размера му. Можете да направите това по всяко време, когато споделяте или преди да започнете.