Разбира се, ще ви е необходим лесен начин да знаете кога тези хора са включени в тези пространства, така че да не споделяте случайно поверителна информация. Ще видите някои от осветените области в тези полета, като например границата, фона на съобщението и иконата в областта за съобщения и техните имейл адреси.

Вашата фирма може да прилага правила, за да ви ограничи да каните хора извън вашата организация и да ви пречат да се присъедините към пространства, притежавани от друга организация. Ще получите съобщение, което ви уведомява в тези случаи.