Naturligtvis behöver du ett enkelt sätt att ta del av när dessa personer är inkluderade i dessa utrymmen så att du inte av misstag delar konfidentiell information. Du kommer att se vissa områden i de utrymmen som är markerade, som kanten, meddelandebakgrunden och ikonen i meddelandeområdet och deras e-postadresser.

Ditt företag kan tillämpa principer för att begränsa dig från att bjuda in personer från utanför din organisation och hindra dig från att ansluta till utrymmen som ägs av en annan organisation. Du får ett meddelande som säger det i de här fallen.