Показване на потребителски ограничения за набиране без ТОЛ такси

Клиентите и партньорите на Cloud Connected Audio (CCA) могат да предоставят персонализиран документ за безплатни повикващи ограничения за ТОЛ такси.

  1Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > опции .
  2В секцията Опции за сайта, от списъка ограничения за набиране без такси изберете Ограничения за набиране без такси за клиента .
  3За да покажете ограниченията за набиране без такси за клиенти, изберете Да.
  4За да предоставите документа на уеб страница, изберете URL адрес и след това въведете URL адреса в съответнотополе.
  5За да предоставите PDF версия на документа, изберете PDF файл и след това щракнете върху Качване на файл .
  6Прегледайте местоположението на файла, изберете файла и след това щракнете върху Отвори.
  7Изберете Актуализиране.

  Беше ли полезна тази статия?