Клиентите и партньорите на Cloud Connected Audio (CCA) могат да предоставят персонализирани Ограничения за безплатни разговори документ.

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции .

2

В Опции на сайта раздел, от Ограничения за безплатно набиране списък, изберете Ограничения за безплатно набиране на клиенти .

3

За да покажете ограниченията за безплатно набиране на клиенти, изберете да .

4

За да предоставите документа на уеб страница, изберете URL и след това въведете URL в съответното поле.

5

За да предоставите PDF версия на документа, изберете PDF файл и след това щракнете Качване на файл .

6

Прегледайте местоположението на файла, изберете файла и след това щракнете Отвори .

7

Изберете Актуализация .