Zákazníci a partneri Cloud Connected Audio (CCA) môžu poskytnúť vlastné Obmedzenia bezplatného volania dokument.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti .

2

V Možnosti lokality oddiel, z Obmedzenia bezplatného vytáčania zoznam, vyberte Zákaznícke obmedzenia bezplatného vytáčania .

3

Ak chcete zákazníkovi zobraziť obmedzenia bezplatného vytáčania, vyberte Áno .

4

Ak chcete poskytnúť dokument na webovej stránke, vyberte URL a potom zadajte adresu URL do príslušného poľa.

5

Ak chcete poskytnúť PDF verziu dokumentu, vyberte PDF súbor a potom kliknite Nahrajte súbor .

6

Prejdite do umiestnenia súboru, vyberte súbor a potom kliknite OTVORENÉ .

7

Vyberte Aktualizovať .