Pokaż niestandardowe ograniczenia bezpłatnego wybierania numerów

Klienci i partnerzy Cloud Connected Audio (CCA) mogą dostarczyć niestandardowy dokument Ograniczenia bezpłatnych połączeń.

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .
  2W sekcji Opcje witryny z listy Ograniczenia bezpłatnego wybierania numerów wybierz pozycję Ograniczenia bezpłatnego wybierania numerówklienta.
  3Aby wyświetlić ograniczenia bezpłatnego wybierania numerów przez klienta, wybierz opcję Tak.
  4Aby udostępnić dokument na stronie internetowej, wybierz opcję Adres URL , a następnie wprowadź adres URL w odpowiednimpolu.
  5Aby udostępnić wersję PDF dokumentu, wybierz opcję Plik PDF , a następnie kliknij przycisk Przekaż plik.
  6Przejdź do lokalizacji pliku, zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  7Wybierz Aktualizuj.

  Czy ten artykuł był pomocny?