לקוחות ושותפים של שמע מחובר לענן (CCA) יכולים לספק מסמך מותאם אישית להגבלות התקשרות ללא תשלום .

1

היכנס אל 'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות .

2

במקטע 'אפשרויות אתר' , מרשימת ההגבלות על חיוג ללא תשלום , בחר הגבלות על חיוג ללא תשלום .

3

כדי להציג מגבלות על חיוג ללא תשלום של לקוח, בחר כן .

4

כדי לספק את המסמך בדף אינטרנט, בחר ב- URL , ולאחר מכן הזן את כתובת ה-URL בשדה המתאים.

5

כדי לספק גירסת PDF של המסמך, בחר קובץ PDF , ולאחר מכן לחץ על העלה קובץ .

6

עבור אל מיקום הקובץ, בחר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על פתח .

7

בחר עדכון .