הצגת הגבלות חיוג חינם מותאמות אישית

לקוחות ושותפים של שמע מחובר בענן (CCA) יכולים לספק מסמך מותאם אישית של הגבלות שיחות ללא תשלום.

  1 היכנס ל'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.
  2 במקטע אפשרויות אתר, מתוך הרשימה הגבלות חיוג חינם, בחר הגבלות חיוג חינם שללקוחות.
  3 כדי להציג הגבלות חיוג חינם של לקוחות, בחר כן.
  4 כדי לספק את המסמך בדף אינטרנט, בחר כתובת URLולאחר מכן הזן את כתובת ה- URL בשדה המתאים.
  5 כדי לספק גרסת PDF של המסמך, בחר קובץPDF ולאחר מכן לחץ על העלה קובץ.
  6 אתר את מיקום הקובץ, בחר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על פתח.
  7 בחר עדכן.

  האם המאמר הזה הועיל לך?