Prikaži prilagođena ograničenja za biranje putarine

Klijenti i partneri povezani u oblaku mogu da obezbede prilagođeni dokument o ograničenjima besplatnog pozivanja na naplatu putarine.

  1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcije ".
  2U odeljku Opcije lokacije, sa liste Ograničenja biranja putarine izaberite ograničenja za biranje putarine bez naplate .
  3Da biste kupcima pokazali ograničenja biranja putarine bez putarine, kliknite na dugme "Da".
  4Da biste obezbedili dokument na Web stranici, izaberite URL adresu , a zatim unesite URL adresu u odgovarajuće polje.
  5Da biste obezbedili PDF verziju dokumenta, izaberite PDF datoteku , a zatim kliknite na dugme Otpremi datoteku.
  6Potražite lokaciju datoteke, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.
  7Izaberite ispravku.
  Da li je ovaj članak bio koristan?