Преди да започнете

Проверете дали вашият iPhone и Apple Watch са сдвоени и синхронизирани.

1

Докоснете върху началния екран на приложението Cisco Jabber.

2

Докоснете една от опциите, за да зададете състоянието на наличността си.