Innan du börjar

Kontrollera om din iPhone och Apple Watch har parkopplats och synkroniserats.

1

Tryck på på startsidan i appen Cisco Jabber.

2

Tryck på ett av alternativen för att ställa in din tillgänglighetsstatus.