Pre nego što počneš

Proverite da li su vaš iPhone i Apple Watch upareni i sinhronizovani.

1

Dodirnite početni ekran aplikacije Cisco Jabber.

2

Dodirnite jednu od opcija da biste podesili status raspoloživosti.