Zanim rozpoczniesz

Sprawdź, czy iPhone i Apple Watch są sparowane i zsynchronizowane.

1

Dotknij na ekranie głównym aplikacji Cisco Jabber.

2

Dotknij jednej z opcji, aby ustawić swój status dostępności.