Než začnete

Ověřte, zda jsou vaše zařízení iPhone a Apple Watch spárované a synchronizované.

1

Na úvodní obrazovce aplikace Cisco Jabber klepněte na možnost .

2

Klepnutím na jednu z možností nastavte stav dostupnosti.