1

В прозорец за чат изберете Още > Споделяне на екрана .

2

Когато приключите със споделянето на екрана си, кликнете върху бутона Спиране на споделянето в горната част на екрана си.

1

В прозорец за чат изберете Още и изберете Споделяне на екрана .

2

Когато приключите със споделянето на екрана си, кликнете върху бутона Спиране на споделянето в горната част на екрана си.