1

W oknie czatu wybierz opcję Więcej > Udostępnij ekran.

2

Po zakończeniu udostępniania ekranu kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie, znajdujący się w górnej części ekranu.

1

W oknie czatu wybierz opcję Więcej i wybierz opcję Udostępnij ekran.

2

Po zakończeniu udostępniania ekranu kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie, znajdujący się w górnej części ekranu.