1

I et chatte vindu velger du mer > Delings skjerm bilde .

2

Når du er ferdig med å dele skjermen, klikker du på knappen Stopp deling øverst på skjermen.

1

I et chatte vindu velger du mer og velger del skjerm .

2

Når du er ferdig med å dele skjermen, klikker du på knappen Stopp deling øverst på skjermen.