1

U prozoru za ćaskanje izaberite stavku Još > deljenog ekrana .

2

Kada završite sa deljenjem ekrana, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje" na vrhu ekrana.

1

U prozoru za ćaskanje izaberite stavku Više i odaberite stavku Deli ekran .

2

Kada završite sa deljenjem ekrana, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje" na vrhu ekrana.