1

בחלון הצ, בחר עוד > מסך ' שתף '.

2

לאחר שתסיים לשתף את המסך, לחץ על לחצן הפסק שיתוף בחלק העליון של המסך.

1

בחלון הצ, בחר עוד ובחר ' שתף מסך '.

2

לאחר שתסיים לשתף את המסך, לחץ על לחצן הפסק שיתוף בחלק העליון של המסך.