Домакините и участниците могат да променят оформлението на видеоклипа по всяко време по време на събранието или събитието.

Изгледът на мрежата е идеален за сътрудничество, тъй като участниците могат да видят до 25 участници едновременно, като до 6 от тези 25 видео потоци идват от видео системи. Това е оформлението по подразбиране за Webex събрания, когато не се споделя съдържание.

Изглед на мрежа

Изгледът на етап показва всеки, който говори в основния видеоклип, като същевременно позволява на участниците да виждат до пет миниатюрни вика на други участници. Това е оформлението по подразбиране за Webex събития, когато няма споделено съдържание.

Изглед на сцената

Когато съдържанието се споделя, изгледът по подразбиране е Изглед на етап.


Избирането на оформлението на видеоклипа по подразбиране не влияе върху оформлението на видео устройствата.

1

От изгледа на клиент в https://admin.webex.com, отидете на Услуги и изберете Събрание.

2

Щракнете върху сайтове, изберете Webex сайт, който искате да промените настройките за и след това щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под услугата, която ще се промени, изберете Опции по подразбиране.

4

За Webex събрания изберете подразбиваното оформление на видеоклипа от падащия списък Подразбивано видео за събрания.

Настройка за оформление на видео на събрание по подразбиране

За Webex събития изберете подразбиваното оформление на видеоклипа от падащия списък Подразбивано видео за събития.

Настройка за оформление на видео по подразбиране на събитието
5

Щракнете върху Актуализация.

1

Изберете едно:

  • За Webex срещи, влезте в администриране на Webex сайт и след това отидете на Конфигурационни > Webex срещи.
  • За Webex събития влезте в администрирането на Webex сайт и след това отидете на Конфигурация > Webex събития > Опции.
2

Превъртете надолу до Опции по подразбиране.

3

За Webex събрания изберете подразбиваното оформление на видеоклипа от падащия списък Подразбивано видео за събрания.

Стандартно оформление на видео за настройка на събрания

За Webex събития изберете подразбиваното оформление на видеоклипа от падащия списък Подразбивано видео за събития.

Настройка за оформление на видео по подразбиране на събитието
4

Щракнете върху Актуализация.