Hostitelé a účastníci mohou změnit rozložení videa kdykoli během schůzky nebo události.

Zobrazení mřížky je ideální pro spolupráci, protože účastníci mohou vidět až 25 účastníků současně, přičemž až 6 z těchto 25 video streamů pochází z video systémů. Je to výchozí rozložení pro schůzky Webexu, když není sdílen žádný obsah.

Zobrazení mřížky

Zobrazení ve fázi zobrazuje každého, kdo mluví v primárním videu, a zároveň umožňuje účastníkům zobrazit až pět miniatur videí ostatních účastníků. Je to výchozí rozložení pro události Webex, když není sdílen žádný obsah.

Pohled na plochu

Při sdílení obsahu je výchozím zobrazením zobrazení Plocha.


Výběr výchozího rozložení videa nemá vliv na rozložení na video zařízeních.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a vyberte Možnost Schůzka.

2

Klepněte napoložku Weby , zvolte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klepněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části služby, která chcete změnit, vyberte Výchozí možnosti.

4

U webexových schůzek zvolte výchozí rozložení videa z rozevírací nabídky Výchozí rozložení videa pro schůzky.

Výchozí nastavení rozložení videa schůzky

U událostí Webex zvolte výchozí rozložení videa z rozevírací nabídky Výchozí rozložení videa pro události.

Výchozí nastavení rozložení videa události
5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

Vyberte si jednu:

  • V případě schůzek webexu se přihlaste ke správě webu Webex a přejděte na konfigurační > Webex.
  • U událostí Webex se přihlaste ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > Události > Webex.
2

Přejděte dolů na Výchozí možnosti.

3

U webexových schůzek zvolte výchozí rozložení videa z rozevírací nabídky Výchozí rozložení videa pro schůzky.

Výchozí rozložení videa pro nastavení schůzek

U událostí Webex zvolte výchozí rozložení videa z rozevírací nabídky Výchozí rozložení videa pro události.

Výchozí nastavení rozložení videa události
4

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.