Verter og deltakere kan endre videooppsettet når som helst under møtet eller arrangementet.

Rutenettvisning er ideelt for samarbeid fordi deltakerne kan se opptil 25 deltakere samtidig, med opptil 6 av de 25 videostrømmene som kommer fra videosystemer. Det er standardoppsettet for Webex-møter når det ikke deles noe innhold.

Rutenettvisning

Scenevisning viser den som snakker i hovedvideoen, samtidig som deltakerne kan se opptil fem miniatyrbildevideoer av andre deltakere. Det er standardoppsettet for Webex-hendelser når ikke noe innhold deles.

Fasevisning

Når innhold deles, er standardvisningen Scenevisning.


Hvis du velger standard videooppsett, påvirkes ikke oppsettet på videoenheter.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Møte.

2

Klikk Områder , velgWebex-området du vil endre innstillingene for, og klikk deretter Konfigurer område.

3

Velg Standardalternativer under tjenesten du vil endre.

4

For Webex-møter velger du standard videooppsett fra rullegardinlisten Standard videooppsett for møter.

Standardinnstillingen for videooppsett for møte

For Webex-hendelser velger du standard videooppsett fra rullegardinlisten Standard videooppsett for hendelser.

Innstilling for videooppsett for standardhendelse
5

Klikk på Oppdater.

1

Velg en:

  • For Webex-møter logger du deg på Administrasjon av Webex-område, og deretter går du til Konfigurasjon > Webex-møter.
  • For Webex-hendelser logger du deg på Administrasjon av Webex-område, og deretter går du til Configuration > Webex Events > Options.
2

Rull ned til Standardalternativer.

3

For Webex-møter velger du standard videooppsett fra rullegardinlisten Standard videooppsett for møter.

Standard videooppsett for møteinnstillinger

For Webex-hendelser velger du standard videooppsett fra rullegardinlisten Standard videooppsett for hendelser.

Innstilling for videooppsett for standardhendelse
4

Klikk på Oppdater.