Hosts en deelnemers kunnen de videolay-out op elk moment tijdens de vergadering of gebeurtenis wijzigen.

Rasterweergave is ideaal voor samenwerking omdat deelnemers maximaal 25 deelnemers tegelijk kunnen zien, met maximaal 6 van deze 25 videostreams van videosystemen.. Dit is de standaardindeling voor Webex Meetings wanneer er geen inhoud wordt gedeeld.

Rasterweergave

De faseweergave laat zien wie er in de primaire video aan het woord is, terwijl deelnemers maximaal vijf miniatuurvideo's van andere deelnemers kunnen zien. Dit is de standaardindeling voor Webex Events wanneer er geen inhoud wordt gedeeld.

Podiumweergave

Wanneer inhoud wordt gedeeld, is de standaardweergave Faseweergave.


Als u de standaard videolay-out kiest, heeft dit geen invloed op de indeling op videoapparaten.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer Vergadering.

2

Klik op Sites , kies deWebex-site van wie u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op Site configureren.

3

Selecteer onder de te wijzigen service Standaardopties.

4

Kies Webex Meetings videolay-out in de Standaardvideolay-out voor vergaderingen vervolgkeuzelijst.

Standaardinstelling van de videolay-out van de vergadering

Voor Webex Events kiest u de standaard videolay-out in de Standaardvideolay-out voor gebeurtenissen vervolgkeuzelijst.

Instelling van de videolay-out van de standaardgebeurtenis
5

Klik op Bijwerken.

1

Kies een van de opties:

  • Meld Webex Meetings u aan bij Webex Sitebeheer en ga vervolgens naar Configuratie > Webex Meetings .
  • Meld Webex Events u aan bij Webex Sitebeheer en ga vervolgens naar Configuratie > Webex Events > Opties .
2

Scrol omlaag naar Standaardopties.

3

Kies Webex Meetings videolay-out in de Standaardvideolay-out voor vergaderingen vervolgkeuzelijst.

Standaard videolay-out voor vergaderingsinstellingen

Voor Webex Events kiest u de standaard videolay-out in de Standaardvideolay-out voor gebeurtenissen vervolgkeuzelijst.

Instelling van de videolay-out van de standaardgebeurtenis
4

Klik op Bijwerken.