Gospodarze i uczestnicy mogą zmienić układ wideo w dowolnym momencie spotkania lub wydarzenia.

Widok siatki jest idealny do współpracy, ponieważ uczestnicy mogą zobaczyć do 25 uczestników w tym samym czasie, z maksymalnie 6 z tych 25 strumieni wideo pochodzących z systemów wideo.. Jest to domyślny układ spotkań Webex, gdy nie jest udostępniana żadna zawartość.

Widok siatki

Widok stołu montażowego wyświetla każdego, kto przemawia w głównym filmie, umożliwiając jednocześnie uczestnikom wyświetlanie maksymalnie pięciu miniaturowych filmów innych uczestników. Jest to domyślny układ zdarzeń Webex, gdy nie jest udostępniana żadna zawartość.

Widok etapu

Gdy zawartość jest udostępniana, domyślnym widokiem jest widok stołu montażowego.


Wybranie domyślnego układu wideo nie ma wpływu na układ na urządzeniach wideo.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i wybierz pozycję Spotkanie.

2

Kliknij pozycję Witryny, wybierz witrynę sieci Web, dla której chcesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze usługi do zmiany wybierz pozycję Opcje domyślne.

4

W przypadku spotkań webex wybierz domyślny układ wideo z listy rozwijanej Domyślny układ wideo dla spotkań.

Ustawienie układu wideo spotkania domyślnego

W przypadku zdarzeń Webex wybierz domyślny układ wideo z listy rozwijanej Domyślny układ wideo dla zdarzeń.

Ustawienie układu wideo zdarzenia domyślnego
5

Kliknij opcję Aktualizuj.

1

Wybierz jeden:

  • W przypadku spotkań webex zaloguj się do administracji witryną webex, a następnie przejdź do strony Konfiguracja > spotkania webex.
  • W przypadku zdarzeń webex zaloguj się do administracji witryny webex, a następnie przejdź do opcji > Zdarzenia > konfiguracjiWebex.
2

Przewiń w dół do opcji domyślnych.

3

W przypadku spotkań webex wybierz domyślny układ wideo z listy rozwijanej Domyślny układ wideo dla spotkań.

Domyślny układ wideo dla ustawień spotkań

W przypadku zdarzeń Webex wybierz domyślny układ wideo z listy rozwijanej Domyślny układ wideo dla zdarzeń.

Ustawienie układu wideo zdarzenia domyślnego
4

Kliknij opcję Aktualizuj.