Webex Асистент е наличен в Webex срещи и Webex уебинари (не е наличен за уебинари в изгледна уебкаст).

Започвайки с актуализацията 41.5, Webex Помощник също е наличен в уебинарния режим Webex Webinars.

В допълнение към Срещите и Webex Webinars, с актуализацията 41.7, Webex Асистент е наличен и за приложениетоWebex. Събранията започнаха или се присъединиха от пространство не поддържат Webex Помощник.

Webex Помощник за събрания отговаря на всички в събрание или уебинари като има предвид, че Webex Помощник за устройства отговаря само на хора в стаята.

Помощникът на Webex в събрание или уебинар отговаря на гласови команди като вземане на акценти на събрание, елементи на действие и бележки. За повече информация вижте Използване на гласови команди на Webex Помощник в събрание или уебинар.

Webex Помощникът на устройството на стаята отговаря на събранията на фокусирани върху контрола гласови команди като "Присъединете се към личната ми стая", "Край на събранието", и "Увеличете силата на звука". За повече информация вижте Първи стъпки с Webex Помощник за устройства.