Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings og Webex Webinars (ikke tilgjengelig for webinarer i webcast-visning).

Fra og med 41.5-oppdateringen er Webex Assistant også tilgjengelig i Webex Webinarswebinarmodus .

I tillegg til møter og Webex webinarer, med 41.7-oppdateringen, er Webex Assistant også tilgjengelig for Webex-appen. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

Webex Assistant for Meetings svarer alle i et møte eller webinarer , mens Webex Assistant for enheter bare svarer personer i rommet.

Webex Assistant i et møte eller webinar svarer på talekommandoer, for eksempel å ta møteuthevinger, gjøremål og notater. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke talekommandoer for Webex Assistant i et møte eller webinar.

Webex Assistant på romenheten svarer på talekommandoer med fokus på møtekontroll, slikt som «Join my Personal Room», «End the meeting», og «Turn up the volume». Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med Webex Assistant for enheter.