Webex Assistant jest dostępny w Webex Meetings i Webex Webinars (niedostępne dla webinariów w widokuwebcast).

Począwszy od aktualizacji 41.5, Webex Assistant jest również dostępny w trybie webinarium Webex Webinars.

Oprócz spotkań i seminariów internetowychWebex, wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacjiWebex. Spotkania rozpoczęte lub dołączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Webex Assistant for Meetings odpowiada wszystkim uczestnikom spotkania lub webinarów , podczas gdy Webex Assistant na urządzenia odpowiada tylko osobom w pokoju.

Webex Assistant podczas spotkania lub webinaru reaguje na polecenia głosowe, takie jak robienie najważniejszych wydarzeń ze spotkania, elementów akcji i notatek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie poleceń głosowych Webex Assistant podczas spotkania lub seminarium internetowego.

Webex Assistant na urządzeniu w pokoju reaguje na polecenia głosowe skoncentrowane na sterowaniu spotkaniem, takie jak "Dołącz do mojego pokoju osobistego", "Zakończ spotkanie" i "Zwiększ głośność". Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Webex Assistant dla urządzeń.