Webex Assistant je k dispozici v Webex Meetings a Webex Webinars (není k dispozici pro webináře v zobrazeníwebcastu).

Počínaje aktualizací 41.5 je Webex Assistant k dispozici také v režimu webináře Webex Webinars.

Kromě schůzek a webinářůWebex je s aktualizací 41.7 k dispozici také Webex Assistant pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují PomocníkaWebex.

Pomocník Webex pro schůzky reaguje na všechny účastníky schůzky nebo webinářů, zatímco Pomocník Webex pro zařízení reaguje pouze na osoby v místnosti.

Pomocník Webex na schůzce nebo webináři reaguje na hlasové příkazy, jako je zvýraznění schůzky, položky akcí a poznámky. Další informace naleznete v tématu Použití hlasových příkazů Pomocníka Webex ve schůzce nebo webináři.

Pomocník Webex na zařízení místnosti reaguje na hlasové příkazy zaměřené na ovládání schůzky, například "Připojit se k mé osobní místnosti", "Ukončit schůzku" a "Zvýšit hlasitost". Další informace naleznete v tématu Začínáme s Pomocníkem Webex pro zařízení.