• Затворен надпис не е наличен в събрания, защитени от космоса.

  • С включени скрити субтитри можете да виждате изглед от максимум 3x3 в таблично оформление.

Всички участници могат да изберат дали искат да имат затворен надпис на екрана на собственото си устройство. Докоснете надписите от контролите за повикване и включете или изключете затворените надписи.

Не говорите езика? Сега можете да изберете да превеждате от английски на един от 100+ езика, които се поддържат на устройствата RoomOS. Също така поддържаме превод от 12 езика на английски. Можем да превеждаме срещи, на които се говори някой от следните езици: китайски мандарин (опростен), китайски мандарин (традиционен), холандски, английски, френски, немски, хинди, италиански, японски, корейски, полски, португалски и испански.

Езиците, на които превеждаме от английски, са изброени в превода в реално време в статията Webex Meetings и събития .

Преводът в реално време е добавка и закупуването на тази функция ще включва абонамента за Webex Assistant.