Свързване в облака

Специализирана връзка на екземпляр

Това ръководство описва подробно двете опции за клиентите да се свържат с Webex, за да разширят организацията си до специализиран екземпляр (DI), "Свързване на партньори" и "Свързване на клиенти" с помощта на Webex Edge Connect.

https://help.webex.com/en-us/article/13d11e/Dedicated-Instance-Cloud-Connectivity

Ръководство за свързване за специализиран екземпляр и свързване на партньори

Това ръководство описва опцията "Свързване на партньори", за да могат клиентите да разширят организацията си до Webex Calling - Специализиран екземпляр.

https://help.webex.com/en-us/article/74f47cb/Partner-Connectivity

Общ преглед на въпросника за свързване на екземпляр

Това ръководство описва как да завършите въпросника за свързване на специализиран екземпляр партньор.

https://help.webex.com/en-us/article/nt1fw4db/Cloud-Connectivity-Questionnaire-Overview

Въпросник за свързаност на специализиран екземпляр партньор

Тази работна книга позволява на партньорите да обменят технически подробности с Cisco с цел свързване с Специализиран екземпляр.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm