Povezivanje u oblaku

Povezivanje namenske instance

Ovaj vodič opisuje detalje o dve opcije za povezivanje klijenata sa Webex-om da bi proširili svoju organizaciju na namensku instancu (DI), partnersku liniju i povezivanje klijenata pomoću Webex Edge Connect.

https://help.webex.com/en-us/article/13d11e/Dedicated-Instance-Cloud-Connectivity

Vodič za povezivanje za posvećenu instancu i povezivanje partnera

Ovaj vodič opisuje opciju "Partner connect" da bi klijenti proširili svoju organizaciju na Webex poziv - namenska instanca.

https://help.webex.com/en-us/article/74f47cb/Partner-Connectivity

Pregled upitnika povezivanja namenske instance

Ovaj vodič opisuje kako se dovršavanje upitnika o povezivanju partnera namenske instance.

https://help.webex.com/en-us/article/nt1fw4db/Cloud-Connectivity-Questionnaire-Overview

Upitnik povezivanja partnera namenske instance

Ova radna sveska omogućava partnerima da razmenjuju tehničke detalje sa programom Cisco u svrhu povezivanja sa namenskom instancom.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm