Łączność z chmurą

Łączność dedykowanych instancji

W tym przewodniku opisano szczegółowo dwie opcje łączenia się klientów z Webex w celu rozszerzenia organizacji na dedykowane wystąpienie (DI), Partner Connect i Customer Connect za pomocą Webex Edge Connect.

https://help.webex.com/en-us/article/13d11e/Dedicated-Instance-Cloud-Connectivity

Przewodnik po łączności dla dedykowanych instancji i partnerów Connect

W tym przewodniku opisano opcję Partner Connect dla klientów, aby rozszerzyć swoją organizację na Webex Calling - Dedicated Instance.

https://help.webex.com/en-us/article/74f47cb/Partner-Connectivity

Omówienie kwestionariusza łączności dedykowanego wystąpienia

W tym przewodniku opisano sposób wypełniania kwestionariusza łączności dedykowanego partnera wystąpień.

https://help.webex.com/en-us/article/nt1fw4db/Cloud-Connectivity-Questionnaire-Overview

Kwestionariusz łączności dedykowanego partnera instancji

Ten skoroszyt umożliwia partnerom wymianę szczegółów technicznych z firmą Cisco w celu nawiązania połączenia z wystąpieniem dedykowanym.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm