Připojení ke cloudu

Připojení vyhrazených instancí

Tato příručka podrobně popisuje dvě možnosti, jak se zákazníci mohou připojit k Webexu a rozšířit svou organizaci na vyhrazenou instanci (DI), Partner Connect a Customer Connect pomocí Webex Edge Connect.

https://help.webex.com/en-us/article/13d11e/Dedicated-Instance-Cloud-Connectivity

Průvodce připojením pro vyhrazenou instanci a připojení partnera

Tato příručka popisuje možnost Připojení partnera pro zákazníky, aby rozšířili svou organizaci na volání Webex – vyhrazenou instanci.

https://help.webex.com/en-us/article/74f47cb/Partner-Connectivity

Dotazník připojení vyhrazených instancí – přehled

Tato příručka popisuje, jak vyplnit dotazník připojení vyhrazeného partnera instance.

https://help.webex.com/en-us/article/nt1fw4db/Cloud-Connectivity-Questionnaire-Overview

Dotazník připojení vyhrazeného partnera instance

Tento sešit umožňuje partnerům vyměňovat si technické podrobnosti se společností Cisco za účelem připojení k vyhrazené instanci.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm