Bulut Bağlantısı

Adanmış Örnek Bağlantısı

Bu kılavuzda, Webex Edge Connect kullanarak kuruluşlarını Adanmış Örnek (DI), İş Ortağı Bağlantısı ve Müşteri Bağlantısı'ya uzatmak için Webex iki seçenek açıkmaktadır.

https://help.webex.com/en-us/article/13d11e/Dedicated-Instance-Cloud-Connectivity

Adanmış Örnek ve İş Ortağı Bağlantısı için Bağlantı Kılavuzu

Bu kılavuz, müşteriler için kuruluşlarını Özel Örnek olarak Webex Calling Ortak Bağlantı seçeneğini açıklar.

https://help.webex.com/en-us/article/74f47cb/Partner-Connectivity

Adanmış Örnek Bağlantı Formuna Genel Bakış

Bu kılavuz, Adanmış Örnek İş Ortağı Bağlantı Anketi'nin nasıl tamamlandırlıkla ilgili olduğunu açıklar.

https://help.webex.com/en-us/article/nt1fw4db/Cloud-Connectivity-Questionnaire-Overview

Adanmış Örnek İş Ortağı Bağlantı Formu

Bu çalışma kitabı, ortaklarının Özel Örnek'e bağlanmak amacıyla Cisco ile teknik ayrıntıları değiştirmelerini sağlar.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm