1

В планирано събрание щракнете върху "Среща с информация".

2

Разделът "Информация за събрание" показва следното:

 • Копиране на информацията за срещата

 • Раздел "Общи"

 • Раздел за защита

3

В раздела Общи можете да споделяте информацията за събранието по следните начини:

 • Щракнете върху Копиране на връзка за събрание, за да копирате само връзката за събрание.

 • Щракнете с десния бутон върху URL адреса и щракнете върху Копирай.
4

Разделът Защита показва информацията за защитата и ако събранието ви е шифровано събрание.

5

Можете да споделите информацията за защитата по следните начини:

 • Щракнете върху кода за защита, за да копирате.
 • Съобщете този код на всички участници , устно или в съобщение извън приложението.

1

В планирано събрание докоснете стрелката за падащо меню до името на събранието в горната част на екрана си.

2

В раздела Общи можете да споделяте информацията за събранието с други хора по един от следните начини:

 • Докоснете Споделяне и след това изберете как искате да споделите информацията.
 • Докоснете до връзката за Копиране на връзката събрание и поставете връзката в webex App съобщение или имейл.
3

Разделът Защита показва информация за защитата и ако събранието ви е шифровано събрание.

4

Можете да споделите кода за защита с други хора, ако искате да се уверите, че събранието ви е защитено.

 • Натиснете дълго кода за защита, за да го копирате и след това да го поставите в съобщение или имейл.
 • Съобщете този код на всички участници , устно или в съобщение извън приложението.

Попитайте всички в събранието дали виждат един и същ код за сигурност. Участниците, които не виждат същия код, може да се наложи да се присъедят отново към събранието.