1

Na zaplanowanym spotkaniu kliknij pozycję Informacje o spotkaniu.

2

Na karcie Informacje o spotkaniu są wyświetlane następujące informacje:

 • Kopiuj informacje o spotkaniu

 • Karta Ogólne

 • Karta Zabezpieczenia

3

Na karcie Ogólne informacje o spotkaniu można udostępnić w następujący sposób:

 • Kliknij pozycję Kopiuj łącze spotkania, aby skopiować tylko link do spotkania.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy adres URL i kliknij polecenie Kopiuj.
4

Na karcie Zabezpieczenia są wyświetlane informacje zabezpieczające oraz informacje o tym, czy spotkanie jest spotkaniem zaszyfrowanym.

5

Informacje zabezpieczające można udostępniać w następujący sposób:

 • Kliknij kod zabezpieczający, aby skopiować.
 • Przekaż ten kod wszystkim uczestnikom, ustnie lub w wiadomości poza aplikacją.

1

Podczas zaplanowanego spotkania naciśnij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy spotkania u góry ekranu.

2

Na karcie Ogólne można udostępnić informacje o spotkaniu innym osobom w jeden z następujących sposobów:

 • Udostępnij Naciśnij, a następnie wybierz sposób udostępniania informacji.
 • Naciśnij Kopiuj łącze obok linku do spotkania i wklej link do wiadomości Webex App lub wiadomości e-mail.
3

Na karcie Zabezpieczenia są wyświetlane informacje zabezpieczające oraz informacje o tym, czy spotkanie jest spotkaniem zaszyfrowanym.

4

Możesz udostępnić kod zabezpieczający innym osobom, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje spotkanie jest bezpieczne.

 • Naciśnij i przytrzymaj kod zabezpieczający, aby go skopiować, a następnie wklej go w wiadomości lub wiadomości e-mail.
 • Przekaż ten kod wszystkim uczestnikom, ustnie lub w wiadomości poza aplikacją.

Zapytaj wszystkich uczestników spotkania, czy widzą ten sam kod zabezpieczający. Uczestnicy, którzy nie widzą tego samego kodu, mogą być zmuszeni do ponownego dołączenia do spotkania.