1

U zakazanom sastanku kliknite Informacije o sastanku.

2

Kartica Informacije o sastanku prikazuje sljedeće:

 • Kopiraj podatke o sastanku

 • Kartica Općenito

 • Kartica Sigurnost

3

Na kartici Općenito informacije o sastanku možete zajednički koristiti na sljedeće načine:

 • Kliknite Kopiraj vezu na sastanak da biste kopirali samo vezu na sastanak.

 • Desnom tipkom miša kliknite URL , a zatim kliknite Kopiraj.
4

Kartica Sigurnostprikazuje sigurnosne podatke i ako je vaš sastanak šifrirani sastanak.

5

Sigurnosne informacije možete zajednički koristiti na sljedeće načine:

 • Kliknite sigurnosni kôd da biste ga kopirali.
 • Priopćite ovaj kôd svim sudionicima, usmeno ili u poruci izvan webex aplikacije.

1

Na zakazanom sastanku dodirnite strelicu padajućeg izbornika pokraj naziva sastanka pri vrhu zaslona.

2

Na kartici Općenito informacije o sastanku možete zajednički koristiti s drugima na jedan od sljedećih načina:

 • Podijeli Dodirnite, a zatim odaberite način zajedničkog korištenja informacija.
 • Dodirnite Kopiraj vezu vezu na sastanak i zalijepite vezu u web-poruku ili poruku e-pošte.
3

Kartica Sigurnost prikazuje sigurnosne informacije i ako je vaš sastanak šifrirani sastanak.

4

Sigurnosni kôd možete zajednički koristiti s drugima ako želite biti sigurni da je sastanak siguran.

 • Dugo pritisnite sigurnosni kôd da biste ga kopirali, a zatim ga zalijepite u poruku ili e-poštu.
 • Priopćite ovaj kôd svim sudionicima, usmeno ili u poruci izvan webex aplikacije.

Pitajte sve na sastanku vide li isti sigurnosni kôd. Sudionici koji ne vide isti kôd možda će se morati ponovno pridružiti sastanku.